Tip aangaande bouwgrond betaalbaar. Info hier!!

bouwgrondAls u tot de gelukkigen behoort die er in slagen goedkope bouwgrond te kopen om een eigen woning te kunnen bouwen, mag u in de handjes klappen. Veel mensen dromen ervan om ooit een eigen huis te bouwen. Echter dat lukt lang niet een ieder want bouwterrein is beperkt en ook veelal zeer kostbaar. Indien u op zoek bent naar bouwterrein, dan is het wel zo gemakkelijk om op de hoogte te zijn van de omstandigheden in de buurt waar u bouwgrond zoekt. Deze gegevens kunt u onder meer vinden op internet, waardoor u al enig idee krijgt over tarieven, situatie, condities en dergelijk.

Bouwgrond bedragen


De prijs van bouwgrond varieert heel sterk, waarbij u kunt bedenken aan bouwterrein van 50 euro per vierkante meter tot wel bijna duizend euro per vierkante meter.
• De heffing van bouwgrond zijn eerst regionaal heel afwijkend. In gebieden in Nederland waar bouwterrein heel uitzonderlijk is bijvoorbeeld in de dichtbevolkte gebieden, is bouwgrond altijd veel duurder dan in dunbevolkte streken. Denk hierbij aan het verschil Zuid-Holland versus Groningen.
• Ook speelt de afmeting van de kavel een rol. U betaalt per vierkante meter, dus het mag duidelijk zijn dat een grote kavel duurder is dan een kleine.

Wanneer u echter in een bepaalde wijk een kavel van 300 vierkante meter vergelijkt met een kavel van 1200 vierkante (meer) meter, dan zal de verkoopprijs per vierkante meter van de grote kavel veelal wat lager zijn.
• Ook het bestemmingsplan speelt een rol. Koopt u bouwland in een villawijk, dan zal de koopprijs per vierkante meter dikwijls hoger zijn dan de prijs in een gewone wijk.
• De koopprijs van bouwgrond op het platteland en buiten de bebouwde kom, is veelal lager dan in een gewilde woonomgeving in een dorp of stad.
• Indien de grond al bouwrijp is gemaakt, is de koopprijs per vierkante meter hoger dan wanneer u dit zelf nog moet regelen.
• De vorm van het perceel en de positie van de bouwgrond spelen ook een rol. Van een lang smal perceel zal de vierkante meter prijs minder zijn dan van een mooie rechthoek, ook al ligt deze bouwgrond in dezelfde straat. Een tuin op het zuiden is meer gewild dan op het noorden, dus ook dit heeft soms effect op de koopprijs.

Koopprijs bouwgrond en opbouwen


goedkope bouwgrondDe koopprijs van de bouwgrond die gevraagd wordt kent u, dus als u er in slaagt een stuk bouwgrond te vinden, dan kunt u natrekken of de koopprijs van het bewuste perceel bouwgrond vergelijkbaar is met percelen in dezelfde omgeving. Niettemin let ook op de volgende aspecten, want die kunnen als u gaat bouwen nog prijsverhogend werken. Ga nauwgezet na of de bouwgrond niet verontreinigd is, want als u een goedkoop stuk bouwgrond koopt wat vervolgens verontreinigd blijkt te zijn en schoongemaakt moet worden, dan zou u wel eens duurder uit kunnen zijn dan u gedacht had. Vraag bij de bewuste gemeente de bouwvoorschriften na, die kunnen de verkoopprijs van een te bouwen woning ook hoger maken

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *